BẢO HIỂM BẮT BUỘC

Họ và tên chủ xe *

Địa chỉ *

Biển kiểm soát *

Loại xe *

Số khung

Số máy

Bạn sẽ chỉ phải đóng mức phí {{ motoVoluntary.insuranceFee | number}} VNĐ cho {{ motoVoluntary.insurancePeople }} người. Nếu có rủi ro xảy ra trong vòng 1 năm kể từ khi bảo hiểm có hiệu lực thì bạn được hưởng mức bảo hiểm tối đa là {{ motoVoluntary.insurancePrice | number}} VNĐ

THỜI HẠN BẢO HIỂM (1 năm)

Ngày hiệu lực

Ngày hết hạn

Thông tin chủ sở hữu

Chủ xe *

Địa chỉ chủ xe*

Người thụ hưởng *

Điện thoại người thụ hưởng*

Địa chỉ người thụ hưởng *

Hãng xe*

Hiệu xe *

Loại hình *

Trọng tải/Số chỗ ngồi*

Năm sản xuất *

Giá trị xe *

Số khung

Số máy

Biển kiểm soát

THÔNG TIN BẢO HIỂM

Loại xe

Số chỗ ngồi/trọng tải

Phí bảo hiểm

{{ car.tn_dan_su | number}}

Thời gian

Ngày hiệu lực

Ngày hết hạn

Thông tin liên hệ (Lấy thông tin chủ xe)

Họ tên *

Địa chỉ *

Điện thoại *

Email

Phí bảo hiểm bắt buộc {{ getTnDanSu() | number}}
Phí bảo hiểm tự nguyện {{getNgoiTrenXe() | number }}
Tổng phí {{ getTnDanSu() + getNgoiTrenXe()| number }}
Hình thức thanh toán